Рада профілактики правопорушень

 

План роботи

Ради профілактики правопорушень

Ліцею № 2 міста Житомира

на 2022-2023 н.р.

п/п

Питання засідань Ради профілактики Термін Відповідальні Відмітки про виконання
І. 1.     Про завдання роботи ради профілактики правопорушень на 2022-2023 н.р.

2.     Про порядок роботи членів ради згідно плану роботи Ради профілактики правопорушень на 2022-2023 н.р.

3.     Про розподіл обов’язків між членами Ради профілактики правопорушень.

4.     Про ознайомлення з Положенням Ради профілактики правопорушення та наказам по ліцею про створення Ради.

5.     Про соціальну паспортизацію класних колективів.

6.     Про ознайомлення з нормативними документами щодо профілактики правопорушень.

7.     Про участь ліцею у рейді «Урок».

Вересень Голова Ради профілактики правопорушень

Агаркова Ю.С., заступник директора з НМР Бабій С.О.

ІІ. 1.     Про роботу ліцею щодо профілактики правопорушень серед учнів у ІІІ кварталі 2022 року.

2.     Про роботу щодо попередження протидії людьми.

3.     Попередження конфліктів.

4.     Про якість інформаційно-просвітницької роботи з питань запобігання вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв, наркотичних, психотропних речовин як важливих чинників зростання злочинності.

5.     Про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням учнями занять (очних та дистанційних уроків).

Жовтень Голова Ради профілактики правопорушень

Агаркова Ю.С., соціальний педагог Макеєнко М.Ю.

ІІІ. 1.     Про роботу ліцею щодо формування здорового способу життя.

2.     Виконання правил поведінки учнів під час навчального процесу.

3.     Про охоплення учнів гуртковою роботою, звітування керівників гуртків, секцій.

4.     Про проведення тижня правових знань у ліцеї.

Листопад Голова Ради профілактики правопорушень

Агаркова Ю.С., голова МК класних керівників Токунова Т.А..

ІV. 1.     Про роботу щодо профілактики правопорушень та злочинності учнів у ІV кварталі 2022 року.

2.     Про стан відвідування учнями занять у І семестрі 2022-2023 н.р. Звіт класних керівників.

3.     Про підсумки роботи гуртків та секцій.

4.     Інформація про відвідування окремих сімей.

Грудень Голова Ради профілактики правопорушень

Агаркова Ю.С., практичний психолог Кіпер А.В.

V. 1.     Поради психолога по роботі з педагогічно-занедбаними дітьми.

2.     Про роботу учнівського самоврядування щодо профілактики правопорушень та негативних звичок.

3.     Про попередження суїцидальних намірів серед підлітків.

4.     Вплив ЗМІ, інтернету на розвиток підростаючого покоління.

Січень Практичний психолог Кіпер А.В., соціальний педагогг Макеєнко М.Ю.
VІ. 1.     Про співпрацю з батьківським комітетом ліцею щодо профілактики правопорушень.

2.     Про роботу з учнями, які потребують педагогічної уваги.

3.     Про роботу класних керівників з учнями підконтрольних категорій.

4.     Про результати перевірки стану контролю за відвідуванням учнями навчальних занять (очних та дистанційних).

Лютий Голова Ради профілактики правопорушень

Агаркова Ю.С., практичний психолог Кіпер А.В.

VІІ. 1.     Проведення ранньої діагностики відхилень у поведінці учнів.

2.     Про роботу ліцею щодо профілактики правопорушень у І кварталі 2023 року.

3.     Відвідування родин учнів з метою контролю дозвілля дітей під час канікулярного періоду.

Березень Голова Ради профілактики правопорушень

Агаркова Ю.С., практичний психолог Кіпер А.В.

VІІІ. 1.     Про стан відвідування учнями занять.

2.     Попередження виникнення стресів та формування стратегії антистресової поведінки учасників навчально-виховного процесу.

3.     Про співпрацю ліцею з правоохоронними органами.

Квітень Голова Ради профілактики правопорушень

Агаркова Ю.С., практичний психолог Кіпер А.В.

ІХ. 1.     Профілактична робота з учнями ліцею перед літніми канікулами.

2.     Про підсумки роботи Ради профілактики правопорушень у 2022-2023 навчальному році.

Травень Голова Ради профілактики правопорушень

Агаркова Ю.С.

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради профілактики                                                               Директор ліцею № 2

правопорушень                                                                                  міста Житомира

__________Юлія АГАРКОВА                                                         _________Валентина ПОЛУЛЯХ

 

 

         Склад

 Ради з профілактики правопорушень

 та бездоглядності

 

 • Агаркова Ю.С. – Голова Ради, заступник директора з ВР
 • Макеєнко М.Ю. – заступник голови Ради, соціальний педагог
 • Соловйова Т.М. – секретар Ради, педагог-організатор

Члени Ради:

 • Полулях В.І. – директор ліцею
 • Кондратюк Г.М. – заступник директора з НВР
 • Бабій С.О. – заступник директора з НМР
 • Токунова Т.А. – голова МК класних керівників
 • Кіпер А.В. – практичний психолог
 • Колесник Т.В. – вчитель початкових класів

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Ліцею №2 м. Житомира

        Профілактична Рада покликана об’єднати зусилля педагогічного, учнівського колективу, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби ліцею в створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у ліцеї, координувати дії педагогічного колективу з роботою районних , міських структур і громадських організацій, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

1.Загальні положення

 1.1.Рада профілактики створена в комплексі для роботи з попередження правопорушень, злочинів, зміцненню дисципліни серед учнів. 

 1.2. Склад ради профілактики затверджується наказом по ліцею  і складається з голови, його заступника, секретаря  і членів ради.

 1.3. Членами ради є найбільш досвідчені працівники ліцею, представники громадських організацій, співробітники правоохоронних органів.

 1.4. Керує радою профілактики заступник директора з виховної роботи. 

 1.5. Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН “Про права дитини”; статуту ліцею №2 м. Житомира, нормативним документам та наказами директора ліцею. 

ІІ. Завдання діяльності Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності. 

2.1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики  злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати. 

2.2. Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку. 

2.3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на обліку в ліцеї,  Службі  у  справах сім’ї,  молоді та спорту Житомирської міської ради.

2.4. Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов’язків по вихованню дітей, повідомляє про них до комісії у справах неповнолітніх та службу у справах дітей. 

2.5. Залучає підлітків схильних до правопорушень та бродяжництва до гурткової роботи. 

2.6. Проводить  індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки. 

2.7. Корегують педагогічні позиції батьків або осіб, які їх замінюють, ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями. 

2.8. Виносить проблемні питання на обговорення педради і для прийняття рішення керівництвом ліцею. 

2.9. Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень. 

2.10.Організовує  індивідуальне шефство над важковиховуваними підлітками. 

2.11. Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах  ліцею. 

ІІІ. Порядок діяльності Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності. 

3.1. Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики затверджується на педагогічній раді і оформлюється наказом директора ліцею на кожного року. 

3.2.  Засідання ради проходять щомісяця, крім екстрених випадків. 

3.3.  Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення протоколюються одним із членів ради (секретарем ради). 

3.4. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів). 

3.5. Робота ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором ліцею. 

3.6. Свою роботу рада профілактики проводить у тісному контакті з правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми. 

3.7. При розборі персональних справ разом з учнями запрошуються закріплений викладач, класний керівник та батьки учня. 

3.8. Розглядає подання  класних керівників, соціального педагога про постановку та зняття з внутрішкільного обліку. 

3.9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей. 

3.10.Розглядає конфліктні ситуації, пов’язані  з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції. 

3.11. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших уповноважених осіб до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради. 

3.12.Обговорює питання перебування дітей у неблагонадійних сім’ях,  готує  відповідні клопотання до органів опіки та піклування. 

 ІV. Порядок діяльності Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.

1.Педагогічна профілактика:

 • Діагностика інтересів.
 • Діагностика нахилів, здібностей.
 • Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.
 • Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.
 1. Консультаційна діяльність.
 • Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.
 • Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.
 1. Просвітницька діяльність.
 • Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності.
 • Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.
 • Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.
 1. Права та обов’язки ради з профілактики.
 2. Рада профілактики зобов’язана:
 • розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів ліцею з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх;
 • сприяти підвищенню ефективності роботи ліцею з профілактики правопорушень учнів;
 • вивчати стан профілактичної роботи в ліцеїі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до “групи ризику” та їх позаурочну зайнятість;
 • запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів, батьків цих учнів або осіб, які їх замінюють;
 • здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу, вчителів  і батьків;
 • контролювати виконання прийнятих рішень;
 • аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах не рідше  2-х разів на рік. 
 1. Рада профілактики має право:
 • давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям,батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними;
 • виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів  інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх;
 • клопотати перед службою у справах сім’ї  і молоді виконкому Житомирської районної у місті ради   щодо вжиття заходів громадського впливу в установленому законом порядку щодо учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють.

 VІ. Документація ради з профілактики правопорушень та бездоглядності. 

 1. 1.    Наказ про створення ради з  профілактики правопорушень та бездоглядності.
 2. План роботи ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.
 3. Журнал засідань (протоколи засідань).
 4. Карти учнів, які перебувають на обліку в ліцеї.
 5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.
 6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.